top of page

סקר מצביעים: אסנת ואתורי לכנסת

למה אני רצה לכנסת?

לאחר שלוש שנים של עשייה חברתית שהובילה לשינויי חקיקה רבים, ובינהם:

הארכת חופשת הלידה; שינוי שיטת החישוב של דמי הלידה; חוק המועצה לגיל הרך; חוק הגרייס; חוק הפיקוח; חוק המצלמות ועוד... בחרתי להשמיע את קולם של הילדים בגיל הרך והוריהם, לנוכח מעשי הזוועות וההתעללות שחזינו בהם בתקופה האחרונה. שנים פעלתי מלמטה למעלה - עכשיו הזמן לעבור "למגרש של הגדולים" ולהביא את זעקתנו לראש סדר היום הציבורי!

המציאות שבה אזרחי המדינה בגילאי לידה עד 3 הם שקופים וחייהם נמצאים בסכנה עקב הזנחה והיעדר פיקוח, מחייבת אותנו לייצוג משמעותי בכנסת, בה מתקבלות ההחלטות לגורלם של פעוטות אלו.

הסוגיות שברצוני לקדם:

  • היפוך הפירמידה: השקעה מאסיבית בחינוך בגיל הרך, בדגש על איכות החינוך.

  • חיזוק מעמדה של ה"מטפלת", והפיכתו למקצוע ברישיון עם תנאים מתאימים.

  • החמרת הענישה כלפי המתעללים בפעוטות וגם או המתעלמים מהתעללות בחסרי ישע.

  • קידום זכויות להורים עצמאיים. הורים עצמאיים לא נהנים מתגמולים להם זוכים שכירים. למרות שבעלי העסקים הקטנים והבינוניים מהווים כ-50% מהמעסיקים במשק, זכויותיהם נפגעות. ניתן להקל עליהם אם לדוגמה הוצאות הגן/המטפלת יהיו הוצאות מוכרות למס.

  • הארכת חופשת הלידה ל-26 שבועות בתשלום. החוק כיום מגדיר את חופשת הלידה כ-26 שבועות, אך בפועל רק 15 שבועות (!) הם בתשלום וכך נוצרים כבר מלידה פערים חברתיים בין כאלו שיכולים להרשות לעצמם לשהות חצי שנה עם הרך הנולד, לבין אלו שלא, ונאלצים לחזור לעבוד מיד בתום התקופה המשולמת.

  • חופשת לידה גם לאבות. חופשת לידה לאבות, שלא על חשבון תקופתה של האם, מעודדת גברים לשהות בתקופה קריטית של התגבשות המשפחה ומקדמת הורות שוויונית יותר. אב שנוכח בחופשת הלידה יהיה אקטיבי יותר בגידול הילדים. בכך נצמצם פערים גם בעולם התעסוקה בין אבות לאמהות.

  • הגדלת ימי המחלה להורים לילדים בגיל הרך.

בבחירות הקרובות ההורים קובעים את סדר העדיפויות ששם את ילדינו הרכים לפני הכל! 

רגע לפני הקפיצה למים,

אני מבקשת לקיים סקר לגבי עמדתכם בנושא
 

3.jpg

מלאו את סקר המצביעים

עזרו לנו לדעת מה המצב בשטח... האם אתם איתנו?! כמובן שפרטיכם ישמרו חסויים!

bottom of page